ความรู้เรื่องบ้าน

โหมด DRY และ COOL บนรีโมทแอร์ โหมดไหนประหยัดไฟกว่ากัน

โหมด DRY และ COOL บนรีโมทแอร์ โหมดไหนประหยัดไฟกว่ากัน
โหมด DRY และ COOL บนรีโมทแอร์ โหมดไหนประหยัดไฟกว่ากัน โหมด DRY แปลตรงตัวเลยก็คือ “โหมดทำความแห้ง” หรือ “โหมดดูดความชื้น” ในบางวันที่ฝนตกหนัก ๆ หรืออากาศหนาว ทำให้เวลาอยู่ในห้องแอร์แล้วเกิดรู้สึกอึดอัด นั่นเป็นเพราะค่าความชื้นในอากาศ...

ข้อดีของการประมาณราคาก่อสร้าง

ข้อดีของการประมาณราคาก่อสร้าง
ข้อดีของการประมาณราคาก่อสร้าง ในการควบคุมงบประมาณก่อสร้างถือเป็นเรี่องที่สำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการเอง นักออกแบบ คนควบคุมงาน หรือแม้แต่ผู้รับเหมาก่อสร้าง ล้วนแต่ต้องมีการ ‘ประมาณราคาก่อสร้าง’ ล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถ...

หลังคาโซลาร์เซลล์

หลังคาโซลาร์เซลล์
หลังคาโซลาร์เซลล์ หลังคาโซลาร์เซลล์ หรือ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่รับมาจากแสงอาทิตย์และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยกระบวนการ Photovoltaic Effect จากนั้นส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแส...