Knowledge

หลังคาโซลาร์เซลล์

หลังคาโซลาร์เซลล์
หลังคาโซลาร์เซลล์ หลังคาโซลาร์เซลล์ หรือ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่รับมาจากแสงอาทิตย์และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยกระบวนการ Photovoltaic Effect จากนั้นส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแส...

วิธีเลือกประตูห้องให้ตอบโจทย์

วิธีเลือกประตูห้องให้ตอบโจทย์
วิธีเลือกประตูห้องให้ตอบโจทย์ วัดขนาดประตูห้องให้พอดี ก่อนจะติดตั้งประตู เราจำเป็นต้องวัดขนาดของพื้นที่การติดตั้งประตูเพื่อให้ได้ขนาดที่พอดีกับวงกบ และคำนวณพื้นที่เผื่อสำหรับเปิดปิดประตู ซึ่งแต่ละห้องมักจะมีขนาดของว...

แนวทางเพื่อบ้านเย็นสบาย ช่วยประหยัดค่าไฟ

แนวทางเพื่อบ้านเย็นสบาย ช่วยประหยัดค่าไฟ
แนวทางเพื่อบ้านเย็นสบาย ช่วยประหยัดค่าไฟ หลังคาบ้านเย็น เมื่อเข้าสู่หน้าร้อนทีไรเรามักจะพบเห็นตามอาคารบ้านเรือนหรือร้านอาหารหลายแห่งนิยมนำสปริงเกอร์รดน้ำมาติดตั้งไว้บนหลังคา เพื่อรดน้ำลงบนแผ่นกระเบื้องหลังคาที่สะสมค...