สิ่งต้องรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน

สิ่งต้องรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน
สิ่งต้องรู้ก่อนรีโนเวทบ้าน

วางแผนให้ชัด สิ่งสำคัญอันดับแรกเมื่อคิดจะรีโนเวทบ้าน ควรถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการรีโนเวทเพื่ออะไร วางเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น เพื่อปรับโครงสร้างบ้าน ต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อทำเป็นร้านค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสไตล์ที่ต้องการ สัดส่วนพื้นที่ใช้งาน ควรระบุไว้อย่างชัดเจน ก่อนวางแผนจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไว้ใจได้ สามารถให้คำแนะนำเราในเรื่องต่าง ๆ ได้เพราะส่วนนี้จะทำให้เราสามารถประเมินงบประมาณเบื้องต้นได้

ศึกษากฎหมาย การดูข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคาร เพราะการที่เราจะรีโนเวทบ้านของเราเอง ก่อนอื่นก็ต้องไปขออนุญาตและยื่นแบบให้กับทางเขตหรือทางเทศบาลเสียก่อน ก่อนที่จะลงมือ ฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ควรมองข้าม เพราะมีความสำคัญพอ ๆ กับการวางแผน ถ้าหากเริ่มทำบ้านไปแล้วโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายก็อาจจะทำให้คุณเดือนร้อนภายหลังได้ ทั้งถูกรื้อถอนหรือค่าปรับ

เตรียมเงินให้พร้อม ปัจจัยที่ขาดไม่ได้ ที่ต้องเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น แทบทุกขั้นตอนของการรีโนเวทบ้านต้องมีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจ้างทีมออกแบบ จ้างช่างรับเหมา จ่ายเงินค่าวัสดุต่าง ๆ ที่แม้ว่าเราจะทำการคำนวนเอาไว้แล้ว แต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซม ซึ่งเราอาจไม่คาดคิดไว้ ดังนั้นจึงควรคิดงบประมาณเผื่อเอาไว้ 20 - 30% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เพราะหากเจอปัญหาอาจทำให้การก่อสร้างล่าช้าและทำให้งบประมาณบานปลายได้

ตรวจสอบโครงสร้าง เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง ควรตรวจสอบว่าโครงสร้างของบ้านเดิมสามารถรองรับน้ำหนักได้หรือไม่ มีส่วนไหนที่ต้องซ่อมแซมก่อนหรือไม่ แต่ถ้าหากเสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้ก็ควรสร้างขึ้นมาใหม่ดีกว่า นอกจากนี้ ยังมีงานระบบภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น น้ำปะปา ไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ หากมีการใช้งานมานานแล้วเกิน 10 ปี ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อดูว่าควรเปลี่ยนงานระบบใหม่หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง

เลือกวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ ควรขอคำแนะนำจากทีมออกแบบหรือผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ เพราะผู้เชี่ยวชาญจะสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ยิ่งในปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวก ตอบโจทย์ผู้พักอาศัย และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว สิ่งที่ควรคำนึง คือ อยู่ในงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้ ตรงกับสไตล์ที่เราชอบ ตอบโจทย์การใช้งาน ได้มาตรฐาน เป็นต้น