ประโยชน์ของบัวผนังบ้าน

ประโยชน์ของบัวผนังบ้าน
ประโยชน์ของบัวผนังบ้าน

หลายคนเคยเห็นไม้บัวที่ใช้สำหรับตกแต่งบ้าน แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าไม้บัวผนังบ้านมีประโยชน์อะไรบ้าง การนำบัวผนังบ้านมาตกแต่งมีประโยชน์หลายด้าน แบ่งออกเป็น

1. บัวผนังบ้าน เพิ่มความสวยงาม ประดับตกแต่งผนังให้เรียบร้อย สวยงาม น่ามอง เพิ่มมิติภายในห้องให้ดูมีลูกเล่น มีสไตล์มากยิ่งขึ้น ปกปิดขอบ เก็บรอยต่อที่ไม่เรียบร้อยสวยงามของผนังและพื้นห้อง

2. บัวผนังบ้าน ป้องกันความสกปรก ป้องกันความสกปรกจากการทำความสะอาดห้อง ป้องกันเศษฝุ่น สิ่งสกปรกจากการกวาด และเช็ดถูเข้าไปรวมตัวกันที่ร่องผนัง จนเกิดเป็นคราบบนผนัง ยากต่อการทำความสะอาด กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้

3. บัวผนังบ้าน ป้องกันผนังเสียหาย ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผนังจากการกระแทกหรือเสียดสี ป้องกันไม่ให้เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ มาขูดกับผนังจนเป็นรอย