แก้ไขปัญหาน้ำรั่วจากหลังคา

แก้ไขปัญหาน้ำรั่วจากหลังคา
แก้ไขปัญหาน้ำรั่วจากหลังคา

การตรวจสอบรอยรั่ว หากสงสัยว่าหลังคามีรอยรั่ว คุณควรขึ้นไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือหมั่นสังเกตสภาพหลังคาทุกๆ 6 เดือนถึง 1 ปี โดยสังเกตรอยรั่วบริเวณผนังบ้าน ตามรอยต่อ พื้นบ้าน หลังคา ฝ้าเพดาน ไปจนถึงตามซอกมุมประตูและหน้าต่าง จากนั้นจึงทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย อย่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย อย่างเช่น เอากะละมังมารองน้ำ หรือหาแผ่นกระดานปิด เป็นต้น เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาจนยากจะซ่อมแซมได้ ดังนั้น ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

ติดกันสาด การติดกันสาด นอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำฝนสาดเข้ามาภายในบ้าน ยังเป็นการช่วยป้องกันหน้าต่าง หรือตามแนวหน้าต่าง ผนังบ้าน และหลังคา จากการรั่วซึมของน้ำฝน ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำรั่วซึมเข้ามาสร้างความเสียหายภายในบ้านได้เช่นกัน

กำจัดเศษขยะบนรางระบายน้ำที่หลังคา การที่มีขยะ หรือใบไม้ต่างๆ สะสมอยู่บนหลังคา ตามรางระบายน้ำ ทำให้น้ำเกิดขังอยู่บนหลังคาได้ง่ายๆ และเปิดโอกาสให้รั่วซึมเข้ามาภายในตัวบ้านได้อย่างมาก และควรซ่อมแซมรางที่มีปัญหาชำรุดเพื่อให้น้ำสามารถไหลไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้ภายในบ้านมีน้ำเข้าไปท่วมขังจนเกิดความเสียหายมากมาย ตั้งแต่เชื้อราที่มาจากความชื้นและอันตรายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มเอาได้